ค่ารักษา/โปรแกรม

แพคเกจตรวจสุขภาพ Happy Health

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

สอบถามรายละเอียด

คลินิกอายุรกรรม

02-5181818 ต่อ 159

โปรแกรมเช็คสุขภาพหัวใจขณะวิ่ง EKG EST

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

สอบถามรายละเอียด

แผนกสูติ-นรีเวช

02-5181818 ต่อ 230,238

โปรแกรมคัดกรองดาวน์ซินโดรม

สอบถามรายละเอียด

แผนกสูติ-นรีเวช

02-5181818 ต่อ 242, 244

1 / 4

Please reload

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon