ขอเชิญชวนผู้ถือบัตรประกันสังคม รพ.นวมินทร์ และ นวมินทร์ 9

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ฟรี !!!

เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์  เวลา 08.00-15.00 น.

ของขวัญปีใหม่ 
มอบให้สำหรับผู้ที่ถือบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม และบริษัท


แบบที่1 


สำหรับผู้ที่ถือบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ที่สถานพยาบาลตามหน้าบัตรรับรองสิทธิของท่าน ฟรี!


เริ่ม 1 มกราคม 2560 #มาตรา39สามารถใช้ได้เช่นกัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ :
คลินิกประกันสังคม 
โทร 02-5181818 ต่อ 572,581


ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และลูกค้าสัมพันธ์
โทร 02-5181818 ต่อ 270,271,272,275


แบบที่2


สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยง ฟรี!#ในสถานประกอบการ 
 

1.ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 
(เฉพาะพนักงานผู้ถือบัตรรับรองสิทธิ์ รพ.นวมินทร์ และรพ.นวมินทร์9)


2.คัดกรองความเสี่ยงโดยซักประวัติตามแบบคัดกรองความเสี่ยง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินค่า BMI เฉพาะผู้ประกันตนสัญชาติไทยเท่านั้น)#ผู้ถือบัตรกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ #50ท่านขึ้นไป

Promotion

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ :ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และลูกค้าสัมพันธ์โทร 02-5181818 ต่อ 417,271,272,275

 

 PKS5 (ช่วงอายุ 15-17 ปี) ฟรี ! มูลค่า 640.-

 • ตรวจร่างกายตามระบบ

 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล

 

PKS6 (อายุ 18-19 ปี ) ฟรี ! มูลค่า 720.-

 • ตรวจร่างกายตามระบบ

 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 

PKS7 (อายุ 20-34 ปี ) ฟรี ! มูลค่า 1,045.-

 • ตรวจร่างกายตามระบบ

 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด  (Cholesterol , HDL )**

 

PKS8 (อายุ 35-49 ปี ) ฟรี ! มูลค่า 1,095.-

 • ตรวจร่างกายตามระบบ

 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด  (Cholesterol )**

 • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด  ( HDL )**

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS)**

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

 

PKS9 (อายุ 50-54 ปี ) ฟรี ! มูลค่า 1,125.-

 • ตรวจร่างกายตามระบบ

 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด  (Cholesterol )**

 • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด  ( HDL )**

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS)**

 • ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ( FOBT)

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

 

PKS10 (อายุ  55  ปี  ขึ้นไป) ฟรี ! มูลค่า 1,230.-

 • ตรวจร่างกายตามระบบ

 • เอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด  (Cholesterol )**

 • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด  ( HDL )**

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS)**

 • ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ( FOBT)

 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)

 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

รายการที่มีเครื่องหมาย ** กรุณางดน้ำ งดอาหารก่อนตรวจ 8 ชม.

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 – 15.00 น. 

สอบถามรายละเอียด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์  02-5181818 ต่อ 270,271,272,275

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 • 230px-LINE_logo
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Google Places Social Icon